Har du koll på ditt byggprojekt?

Blue Planet Management.

Blue Planet Management genomför i nära samarbete med våra kunder fastighetsrelaterade tjänster såsom due diligence, myndighetskontakter, fastighetsutveckling, projekteringsledning, projektledning samt rollen som byggherreombud.

När du genomför ett byggprojekt med Blue Planet Management får du en part som tar ansvar för tidplaner, tekniska lösningar, ekonomi samt kvalité och miljöfrågor.

Byggherreombud

Behöver du hjälp med rollen som byggherreombud?

Vi hjälper till från tidigt skede och genom hela processen med myndighetskontakter, ekonomi, kontakter, entreprenörer, konsulter samt hyresgäster.

Fastighetsutveckling

Vi är vana och har kompetens att leda allt från stora komplexa projekt till mindre utvecklingsprojekt och erbjuder likväl ett helhetsansvar för hela processen som specifika tjänster längs vägen. Från vision genom detaljplan till genomförande.

Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter. Blue Planet Management AB har bred kompetens inom såväl byggteknik som installationsteknik, vilket underlättar längs vägen när vi framför dom mest effektiva rekommendationerna till kunden.

Projektledning

Tillsammans med våra beställare och samarbetspartner driver vi stora som små projekt där vi ständigt eftersträvar förbättringar och effektiviseringar i både tid, ekonomi och kvalitet. Vi arbetar i hela byggprocessen där vi i tidiga skeden bistår kunden med kompetens & strategiska upplägg för att utveckla fastigheterna till maximalt värde för pengarna. Vi är med tidigt vid förvärv hela vägen till överlämning till driftsorganisation. Vi kan projektledning, projektering & detaljplaneutveckling.

Projekteringsledning

Vi på Blue Planet Management anser att projektering är en av dom viktigaste delarna i ett projekt där man i tidigt skede kan påverka och styra projektet utifrån kundens önskemål men också ta fram hållbara, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. Bra idéer växer fram, det är därför viktigt att ta alla projekteringsskeden med stor engagemang från program till bygghandlingar.

Due Diligence

Står du i begrepp att förvärva en fastighet?

Låt oss analysera risker och möjligheter och göra en besiktning av teknik, drift, miljö och möjlig marknad. Med vår hjälp kan du känna dig tryggare inför förvärvet.

Senaste Projekten

Arninge Centrum

Renovering av köpcentrum

Bålsta Centrum

Renovering av köpcentrum

Väsby Centrum

Renovering av köpcentrum

Blue Planet Management

Vi ser helheten i projektet med fokus på både utformning, bygg, klimat, energieffektivitet och drift.

Skapad av: Roz Hakim

FÖLJ OSS

Organisationsnummer:

559198-7739
Godkänd för F-Skatt