Hållbarhet 

Vi strävar efter en framtid som vi kan vara stolta över.

Hållbarhet

Vi utvecklar kreativa, allomfattande och hållbara tekniska lösningar för en framtid där samhället kan frodas i samklang med djur & natur. Utrustat med en intim förståelse av lokala komplikationer, talang i världsklass och proaktivt ledarskap planerar vi, designar, hanterar och konstruerar långvariga och genomtänkt analyserade lösningar på unikt komplexa problem.

Vi vill & kan agera.

Blue Planet Management är med och skapar miljöer som är del i många människors vardag. Det ger oss möjlighet att inspirera och vägleda kring mer hållbara produktval. Samtidigt är byggnation förenat med stora utmaningar, inte minst resursbrist och klimatpåverkan. För att möta utmaningarna, och ta vara på möjligheterna, krävs att vi tänker nytt och agerar långsiktigt. 

Vi har både ambitionen och förusättningarna att agera för våra kunders rätt till bra och hållbara projekt. Med sikte på ett klimatneutralt byggande med våra inflytelserika kunder i ryggen, och ett ledarskap med tydlig fokus på hållbarhet, vill vi vara en föregångare i fastighetsbranschen. Denna grund, tillsammans med styrkan i vår djupa förståelse för materialval, deras beständighet över tid och därmed kunna väga in omedelbar miljöpåverkan och långsiktig miljöpåverkan, gör att vi kan vara både långsiktiga och snabbfotade. Det ska märkas att vi vågar ta ställning och driver viktiga frågor som skapar värde för ett mer hållbart bygg-Sverige.

Vi kan och har projekterfarenhet från följande miljöklassningssystem.

Vi kan snabbt hjälpa till och analysera vilket system som är bäst att klassificera din fastighet i och vad olika nivåer på klassning innebär för projektets total-ekonomi.

Blue Planet Management

Vi ser helheten i projektet med fokus på både utformning, bygg, klimat, energieffektivitet och drift.

Skapad av: Roz Hakim

FÖLJ OSS

Organisationsnummer:

559198-7739
Godkänd för F-Skatt